Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Fromborku

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Biblioteka Publiczna we Fromborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej we Fromborku – http://bpfrombork.nbip.pl/bpfrombork/