Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Fromborku

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku z dnia 2 lutego 2015 roku

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w dniu wolnym od pracy wyznaczonym zgodnie z kodeksem pracy

Załączniki:

Treść zarządzenia

 

Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku z dnia 2 lutego 2015 roku

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w dniu wolnym od pracy wyznaczonym zgodnie z kodeksem pracy

Załączniki:

Treść zarządzenia

Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku z dnia 2 stycznia 2015 roku

w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej

Załączniki:

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia - Instrukcja kasowa

Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku z dnia 2 stycznia 2015 roku

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz zakładowego planu kont

Załączniki:

Treść zarządzenia

Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku z dnia 12 lutego 2014 roku

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w dniu wolnym od pracy wyznaczonym zgodnie z kodeksem pracy

Załączniki:

Treść zarządzenia

Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku z dnia 12 lutego 2014 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku

Załączniki:

Treść zarządzenia

Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku z dnia 11 stycznia 2014 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Załączniki:

Treść zarządzenia

Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku z dnia 12 grudnia 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko księgowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku

Załączniki:

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/2013 - REGULAMIN KONKURSU

Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku z dnia 12 grudnia 2013 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko księgowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku

Załączniki:

Treść zarządzenia